Επενδυτικές Υπηρεσίες – Προτάσεις

  • Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την υποβολή επενδυτικών προτάσεων για εθνικά και ευρωπαϊκά επιδοτούμενα προγράμματα που αποσκοπούν στην ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων με αναπτυξιακό χαρακτήρα και στοχεύουν στην αύξηση των θέσεων απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας.
  • Σύνταξη προτάσεων Αναπτυξιακού Νόμου και Προγραμμάτων Χρηματοδότησης. Εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών
  • Για περισσότερες πληροφορίες και για να σας ενημερώσουμε για την δυνατότητα επιδότησης των επενδυτικών σας σχεδίων, παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας που θα βρείτε εδώ.
  • Νέο Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου, Παροχής Υπηρεσιών
  • Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια -Ανταγωνιστικότητα ΙΙ»
  • Προκηρύχθηκε η δράση κρατικής ενίσχυσης «ICT4GROWTH» από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», ύψους 120 εκ. ευρώ.
investment-services