Συμβουλευτική σε Θέματα Πιστοποιήσεων

Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις αποτελούν μονάδες με αρκετά διαφοροποιημένη γκάμα υπηρεσιών που έχουν ως σκοπό την δημιουργία της καλύτερης και πιο μοναδικής εμπειρίας του φιλοξενούμενου.

Για αυτό τον λόγο υπάρχουν θεσμοθετημένοι φορείς πιστοποιήσεων για αρκετά θέματα τα οποία είτε αφορούν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών (ISO, TQM, Κατηγοριοποίηση κα) και άλλα που αφορούν στην δημιουργία προτύπων για την ασφάλεια των εργαζομένων και πελατών των επιχειρήσεων (HACCP, ISO, Guest Health κα) καθώς επίσης και πιστοποιήσεις υποχρεωτικές για την λειτουργία του καταλύματος.

Οι πιστοποιήσεις εκτός από τα προφανή οφέλη για την επιχείρηση και τους πελάτες, αποτελούν και ένα πολύ ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των άλλων ξενοδοχείων αποτελώντας ένα δυνατό marketing tool.

Η Ομάδα της Optimum Target Ηoteling, μπορεί να καθοδηγήσει και να συμβουλεύσει τον ξενοδόχο για την καλύτερη δυνατή επιλογή η οποία θα φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Με ευρεία γνώση της αγοράς αλλά και στρατηγικές συνεργασίες με αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης η Optimum Target Hoteling εγγυάται την διαμόρφωση ενός πολύ ανταγωνιστικού προϊόντος συμβαδίζοντας με τα σύγχρονα πρότυπα λειτουργίας έχοντας στόχο την αύξηση της ικανοποίησης του πελάτη και την διασφάλιση και μεγιστοποίηση του κέρδους του ιδιοκτήτη.