Υπηρεσίες Digital Marketing Τουριστικών Επιχειρήσεων

Οι υπηρεσίες Digital Marketing της Optimum Target Ηoteling, περιλαμβάνουν την ανάπτυξη και τον επικοινωνιακό σχεδιασμό της επιχείρησης σας, το digital influencers marketing, τη διαχείριση social media και την δημιουργία υλικού graphics design.

H  Ομάδα μας μέσω της πολυετής εμπειρίας της , συμβάλει δυναμικά στην ψηφιακή ανάπτυξη της επιχείρησής σας.

Η σύνταξη άρθρων και  η δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου,  η ανaβάθμιση και ανάπτυξη ιστοσελίδας, μέσω της προώθησης στο στοχευμένο κοινό και τα κατάλληλα μέσα ενημέρωσης, το branding και το rebranding της επιχείρησής σας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του Tourism & Hospitality  Consulting  της Optimum Target Hoteling.