Διαχείριση Οικονομικών θεμάτων Ξενοδοχείων & Τουριστικών Καταλυμάτων

Εφαρμόζοντας την εμπειρία μας και το μοντέλο λειτουργίας που έχουμε αναπτύξει προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε ξενοδοχειακές μονάδες όλων των μεγεθών και διαφοροποιημένων χαρακτηριστικών που δεν διαθέτουν την αντίστοιχη τεχνογνωσία ή που επιθυμούν έναν εξωτερικό συνεργάτη με μετρήσιμα αποτελέσματα και ελεγχόμενο κόστος λειτουργίας.

Στην Optimum Target Hoteling έχουμε βασίσει τη πρόταση μας στην προσέγγιση του καλύτερου αποτελέσματος με το βέλτιστα ανταγωνιστικό κόστος.

Οι έμπειροι Οικονομολόγοι, Λογιστές μας και οι Φοροτεχνικοί μας Σύμβουλοι είναι σε άμεση επικοινωνία με τα εμπορικά στελέχη του ξενοδοχείου προσφέροντας λύσεις και στηρίζοντας άριστα το εμπορικό προϊόν, στο κατάλληλο κόστος και πάντα με τα καλύτερα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα για τον επιχειρηματία ή τον επενδυτή.

Οι Επενδυτικές και Οικονομικές μας Υπηρεσίες:

  • Χρηματοδοτικά Προγράμματα (ΕΣΠΑ- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ – ΤΕΠΙΧ κλπ)
  • Εξαγορές & Συγχωνεύσεις, Πωλήσεις και Ενοικιάσεις Τουριστικών Μονάδων
  • Χρηματοδότηση Τουριστικών Project μέσω Επενδυτικών Σχημάτων (Private Equity Funds, Credit Funds, Venture Capitals)
  • Μελέτες Βιωσιμότητας, Επιχειρηματικά Σχέδια, Αποτιμήσεις Επιχερήσεων κλπ
  • Προετοιμασία επιχείρησης για προσέλκυση κεφαλαίων (Τράπεζες, Επενδυτικά Σχήματα)
  • Φοροτεχνική & Λογιστική Υποστήριξη
  • Ανάλυση & Ερμηνεία (Χρηματοοικονομικοί Δείκτες, Scoring κλπ)
  • Ανάλυση & Αξιολόγηση Επενδύσεων
  • Συλλογή – Ανάλυση Δεδομένων και κατάρτιση Μετρήσιμων Δεικτών
  • Διαχείριση Κινδύνων