Διαχείριση Ξενοδοχειακών Καταλυμάτων

Η Optimum Target Hoteling αναλαμβάνει την διαχείριση ενός ξενοδοχείου ή ενός καταλύματος , συνάπτοντας σύμβαση πλήρους διαχείρισης με ιδιοκτήτες ξενοδοχειακών καταλυμάτων που επιθυμούν να μεθοδεύσουν στην αξιοποίηση των ξενοδοχειακών τους επιχειρήσεων βάση συγκεκριμένων στόχων πέραν των αμιγώς εμπορικών ή με θεσμικούς επενδυτές που έχουν αυτό το στόχο.

Με την σύναψη της σύμβασης διαχείρισης η Optimum Target Hoteling αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη της διαχείρισης και της διοίκησης της μονάδας και καθίσταται υπεύθυνη για κάθε επιμέρους λειτουργία της ξενοδοχειακής επιχείρησης (λειτουργία, συμφωνίες με τρίτους, προμηθευτές, διασφάλιση ποιότητας, προσωπικό, οικονομικός έλεγχος, λογιστικά, διαχείριση των ταμειακών ροών κ.λπ.).

Σε συμφωνία με τον ιδιοκτήτη ή τον επενδυτή της ξενοδοχειακής μονάδας, η ομάδα της Optimum Target Hoteling προχωράει σε ένα ετήσιο επιχειρηματικό σχέδιο και προϋπολογισμό δίνοντας πάντα βάση στα αποτελέσματα τα οποία και θα αποτελέσουν το κύριο εργαλείο αξιολόγησης της κάθε συνεργασίας.

Η Ομάδα της Optimum Target Hoteling δίνοντας έμφαση σε μετρήσιμα αποτελέσματα όσων αφορά στο Revenue, το Marketing (on line & off line), την ικανοποίηση του πελάτη αλλά και την συνολική κερδοφορία του ξενοδοχείου, συνδυάζει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για ξεκάθαρα αποτελέσματα.

Με άξονες την προσήλωση στον στόχο, την πελατό – κεντρικότητα και την ευελιξία και με εξατομικευμένες υπηρεσίες και στρατηγικές ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε μονάδας σε όλες τις λειτουργίες της (πωλήσεις, Marketing, Λογιστήριο, Ανθρώπινο Δυναμικό, Επισιτισμός), η Optimum Target Hoteling εγγυάται την υψηλή απόδοση της επένδυσης και της μακροχρόνιας συνεργασίας.