Ανάπτυξη Πωλήσεων Ξενοδοχείων & Τουριστικών Καταλυμάτων

Η εταιρία μας έχοντας τεράστια εμπειρία στην οικονομική διαχείριση επενδύσεων σε ακίνητα, έχει προχωρήσει στην σύσταση ομάδας εμπορικής διαχείρισης επενδύσεων Real Estate αξιοποιώντας παράλληλα και τη πολυετή εμπειρία που διαθέτουνε στο κατασκευαστικό κλάδο με στόχο ένα συνολικό προϊόν απαραίτητο στον τομέα των ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων, αναπτύσσοντας υπηρεσίες σχετικές με το Property Improvement Plan.

Στην Optimum Target Hoteling αξιοποιούμε ολοκληρωμένες λύσεις για κατασκευές ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων αλλά και ανακαινίσεις ή μετατροπές υφισταμένων τουριστικών μονάδων σε συνεργασία με ιδιοκτήτες ξενοδοχείων , επενδυτές ή με χρηματοδοτικούς οργανισμούς τράπεζες και επενδυτικά funds.

Μέσω της εμπειρίας μας πάνω σε οικονομικά μοντέλα και της μεθοδολογίας των στελεχών μας που έχουν εργαστεί στο τουριστικό κλάδο και σε όλα τα επιμέρους τμήματα είμαστε σε θέση να διασφαλίσουμε την ποιότητα των αποτελεσμάτων της συνεργασίας μας με τον ξενοδόχο στέλεχος ή τον επιχειρηματία επενδυτή, εξελίσσοντας πιστά χρονοδιαγράμματα επίτευξης των εμπορικών στόχων και παράλληλα στοχεύοντας στη βέλτιστη αξιοποίηση των επενδυτικών πόρων υλοποιώντας το στόχο του κάθε επενδυτή. Η εταιρία μας Optimum Target ΕΠΕ διαθέτοντας 25ετή πείρα στο κλάδο της παροχής εξιδεικευμένων Οικονομικών Υπηρεσιών έχει προχωρήσει στην σύσταση ομάδας υπηρεσιών γύρω από την οικονομική διαχείριση των ξενοδοχείων και των τουριστικών καταλυμάτων.